Kuva Nummen Eränkävijät/Anu Niemi

Partio-ohjelma on jaettu eri ikäkausiin, joissa jokainen lapsi ja nuori pääsee toimimaan yhdessä oman ikäistensä kanssa aikuisten ohjaamana. Viikottaisten koloiltojen lisäksi partiolaiset retkeilevät luonnossa ja metsässä, yöpyvät teltassa tai laavussa ja osallistuvat retkiin ja leireille. Partiossa leikitään ja lauletaan kavereiden kanssa, opitaan kokemisen ja tekemisen kautta sekä päätetään yhdessä asioista ja jaetaan vastuuta.

Sisupartiolaisia ovat partiolaiset, jotka tarvitsevat erityistä tukea partiossa vamman, pitkäaikaissairauden tai  muun ominaisuuden vuoksi. Sisupartion periaatteet, tavat ja toimintamuodot ovat samat kuin muussakin partiotoiminnassa, mutta ohjelmaa toteutetaan kunkin sisun yksilölliset edellytykset huomioiden.

Perhepartio on "pienten lasten partiota", joka ei ole osa virallista partio-ohjelmaa. Se on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille yhdessä huoltajien kanssa, jolloin he voivat tutustua partioon ja kokea yhteisiä mukavia hetkiä luonnossa. Perhepartion tarkoituksena on myös tarjota entisille partiolaisille mahdolisuus palata takaisin partiotoimintaan jo ennen kuin heidän omat lapsensa aloittavat partiopolkunsa sudenpentuina.

Aikuisena voit tulla mukaan, vaikka sinulla ei olisi mitään aikaisempaa partiokokemusta. Aikuisia tarvitaan partiossa aina, ja heidän tehtävänsä on mahdollistaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille. Samalla saat itse uusia elämyksiä, kokemuksia ja uusia ystäviä. Ja opit uutta. Jokaiselle aikuiselle löytyy oma paikka ja tehtävä, ja voit osallistua toimintaan omien resurssiesi mukaan.
Opas partiolaisen kotiväelle

Nummen Eränkävijöiden "Opas partiolaisen kotiväelle" sisältää runsaasti tietoa partiosta ja lippukunnasta. Sieltä löydät perustietojen lisäksi mm. pukeutumis- ja merkkiohjeet sekä yleisohjeet leirille tai retkelle valmistautumisesta.

Lippukunnan kokoontumispaikat eli kolot:

Loimalahden kolo, Tervaniementie 20, 13500 Hämeenlinna
Jukolan Lintukoto, Eeronkuja 5, 13500 Hämeenlinna
Tammitien kerhotila, Tammitie 2, 13210 Hämeenlinna
Rantatien kerhotila, Rantatie 13 O, 13300 Hämeenlinna
Vanajan Seurakuntatalo, Kirkkoraitti 5, 13100 Hämeenlinna
Kuralan kerhotila, Ahdinpolku 1, 13500 Hämeenlinna


Halutessasi mukaan ikäkausitoimintaan (sudenpennut - vaeltajat), ota yhteys ohjelmajohtajiin Nina Kenttä tai Eemeli Jämsen. Sisupartiota johtaa Jukka Niemi, Perhepartiota Ria Paloposki ja aikuispartiota Veera Viitala. Sähköpostit: etunimi.sukunimi@nuer.fi.


Sudenpennut ovat 7–9 -vuotiaita partiolaisia, joiden ryhmää kutsutaan laumaksi. Laumaa johtaa tehtävään koulutettu aikuinen, akela.

Leikit, seikkailut ja tarinat ovat sudenpentutoiminnassa tärkeitä. Viikottaisissa laumailloissaan lauma oppii juttuja, joita ei koulussa opeteta. Lisäksi sudenpennut tapaavat toisiaan retkillä ja muissa partiotapahtumissa kuten kesäleirillä ja sudenpentujen partiotaitokilpailuissa.MaakotkatLoimalahtiMa18.00-19.00Ryhmässä tilaaAkela Nelli Mantere
Rantatien IlveksetRantatieTi17.00-18.00Ryhmä täynnäAkela Riikka Pirttilä
Idän IlveksetTammitieTo18.00-19.15Ryhmä täynnäAkela Sanna Laine
SudetVanajaTo18.00-19.00Ryhmä täynnäAkela Emilia Koskinen
LumikotAhdinpolkuTi18.00-19.00Ryhmä täynnäAkela Mikko Leinonen


Seikkailijat

Seikkailijat 10-12 v.

Seikkailijat ovat 10–12-vuotiaita partiolaisia. Seikkailijoiden ryhmä on 10–15 hengen joukkue, joka jakaantuu kahteen tai kolmeen vartioon. Seikkailijajoukkuetta johtaa tehtävään koulutettu aikuinen, sampo. Kukin seikkailija saa vuorollaan opetella johtamista eli toimia vartionjohtajana tilanteissa, joissa toimitaan pienryhmissä eli vartioissa.

Seikkailijat opettelevat partion perustaitoja ja retkeilevät paljon. Lisäksi seikkailijajoukkueiden ohjelmaan kuuluu taitomerkkejä sekä partiotaitokisoihin osallistumista. Seikkailija matkaa tutkimusmatkailijan lailla: retkikeittimet, ensiapu, rakentelu ja solmut tulevat seikkailijoille tutuiksi.MerikotkatLoimalahtiMa18.00-19.00Ryhmä täynnäSampo Nelli Mantere
LepakotTammitieTi18.00-19.15Ryhmä täynnäSampo Sanna Uotila
KarhutLintukotoTi18.00-19.30Ryhmä täynnäSampo Henna Ylitolonen
PingviinitTammitieKe17.30-19.00Ryhmä täynnäSampo Kati Komulainen
Parhaat SeikkailijatRantatieTo18.30-19.30Ryhmä täynnäSampo Sini Stolt

Tarpojat

Tarpojat 12-15 v.

Tarpojiksi kutsutaan 12–15-vuotiaita partiolaisia. Tarpojat toimivat viikoittain kokoontuvissa vartioissa, tytöt ja pojat omissaan. Vartiossa on 4–12 tarpojaa. Tarpojavartiota johtaa samoaja, jonka tukena toimii aikuinen, luotsi.


LohikäärmeetTammitieTi18.00-19.15Ryhmässä tilaaLuotsi Anu Niemi
Kingit&QueenitLoimalahtiKe17.45-19.00Ryhmässä tilaaLuotsi Päivi Sundman

Samoajat

Samoajat 15-17 v.

Samoajat ovat 15–17-vuotiaita partiolaisia. He jakautuvat sukupuolen mukaan 4–12 samoajan vartioihin. Vartiot kokoontuvat viikoittain. Samoajien vartionjohtajana toimii samaan ikäkauteen kuuluva vertaisjohtaja. Tehtävään koulutettu aikuinen johtaja, luotsi, suunnittelee toimintaa yhdessä vartionjohtajan kanssa, tukee vartionjohtajaa tehtävässään ja huolehtii tämän osaamisesta.

Samoajien ohjelmaan kuuluu olennaisena osana ryhmänohjaajakoulutus ja johtamisharjoittelu. Samoajat toimivat tarpojaikäisten vartionjohtajina.


Luotsi Mari Känkänen.

Nummen Eränkävijöiden Samoaja- ja vaeltajavartiot on yhdistetty yhdeksi ryhmäksi, Kumiankoiksi. Ryhmä kokoontuu sopimuksen mukaan. Ryhmässä on tilaa, uudet samoajat ovat tervetulleita.


Vaeltajat

Vaeltajat 18-22 v.

Vaeltajat, 18–22-vuotiaat, toimivat projektien mukaisissa ryhmissä tai oman tai naapurilippukunnan vaeltajien kanssa kaikki yhdessä. Vaeltajaryhmä, vartio, on yhteisryhmä, jossa on 3–5 vaeltajaa. Vaeltajat kokoontuvat kerran tai kaksi kuussa.

Vaeltajavartion vartionjohtajana toimii samaan ikäkauteen kuuluva vaeltaja. Ikäkauden aikuinen, luotsi, ohjaa vaeltajan henkilökohtaisen kehityssuunnitelman eli vaelluskartan tekemistä ja toteutumista.
Luotsi Mari Känkänen.

Nummen Eränkävijöiden Samoaja- ja vaeltajavartiot on yhdistetty yhdeksi ryhmäksi, Kumiankoiksi. Ryhmä kokoontuu sopimuksen mukaan. Ryhmässä on tilaa. uudet vaeltajat ovat tervetulleita.


Sisupartio

Erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille suunnatussa Sisupartiossa partio-ohjelmaa sovelletaan osanottajien tarpeen mukaan. Sisutoiminnassa on ohjaajia enemmän kuin muissa ryhmissä ja aikuisen tukea on enemmän tarjolla. Sisuja voidaan tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan sijoittaa myös muihin ryhmiin. Päämäärä on sama kuin koko partioliikkeellä: kasvattaa partiolaisista vastuuntuntoisia ja itsenäisesti ajattelevia yhteiskunnan jäseniä.Ryhmävastaava: Jukka Niemi

KultakalatLintukotoParittoman viikon ke18.00-19.30Ryhmässä tilaa

Perhepartio


Perhepartio on "pienten lasten partiota", joka ei ole osa virallista partio-ohjelmaa. Se on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille yhdessä huoltajien kanssa, jolloin he voivat tutustua partioon ja kokea yhteisiä mukavia hetkiä luonnossa. Perhepartion tarkoituksena on myös tarjota entisille partiolaisille mahdolisuus palata takaisin partiotoimintaan jo ennen kuin heidän omat lapsensa aloittavat partiopolkunsa sudenpentuina.Ryhmävastaava: Ria Paloposki

Nummen Eränkävijöiden perhepartio kokoontuu sopimuksen mukaan. Ryhmässä on tilaa, uudet perhepartiolaiset ovat tervetulleita.


Aikuispartio
Aikuispartio tarjoaa elämyksellistä partiota täysi-ikäisille, mukaan voit tulla vaikkei sinulla olisi aikaisempaa partiokokemusta. Aikuispartiossa voit kokeilla kaikkea uutta neulahuovutuksesta jousiammuntaan. Tehdään hyvällä porukalla kaikkea kivaa luonnossa olemista unohtamatta. Aikuispartioryhmä osallistuu lippukunnan yhteisiin tapahtumiin ja reissuihin sekä on ryhmien toiminnassa tarvittaessa apuna, jokainen omien resurssiensa ja taipumustensa mukaisesti.Kuva Suomen Partiolaiset/Susanna Oksanen


Ryhmävastaavat: Veera Viitala ja Nina Kenttä

Nummen Eränkävijöiden aikuispartio kokoontuu noin kerran kuussa. Ryhmässä on tilaa, uudet aikuispartiolaiset ovat tervetulleita.