Partiolippukunta Nummen Eränkävijöissä partio on ystäviä, yhdessäoloa ja yhdessä tekemistä! 

Nummen Eränkävijöissä partio on ystäviä, yhdessäoloa ja yhdessä tekemistä. Jokainen partiolainen toimii ryhmässä kokien seikkailuja ja elämyksiä. Partiolainen oppii uusia taitoja itse tekemällä ja ottaa vastuuta. Partiossa voi tehdä uskomattoman siistejä juttuja!

Nummen Eränkävijät toteuttaa kaikkea partio-ohjelman mukaista toimintaa. Lippukunnassa on myös erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille suunnattu sisupartio, alle kouluikäisten lasten perheille suunnattu perhepartio sekä aikuisille suunnattu aikuispartio. Lippukunta toimii 5 kololla eri puolilla kantakaupunkia: Loimalahdessa, Lintukodolla, Tammitiellä, Rantatiellä ja Vanajan kirkon seurakuntakodilla. Lippukunnalla on lisäksi käytössään oma tulevaisuudessa esteetön lähileirialue Vesajärvellä, noin 12 km länteen Hämeenlinnasta. Lippukunnan käytännön toimintaan kuuluvat viikottaiset koloillat ikäkausittain sekä retket, leirit ja tapahtumat. Partiossa opitaan luonto- ja retkitaitoja, kädentaitoja, ryhmässä toimimista, luovuutta, toimeliaisuutta ja vastuun kantamista.

Partio tarjoaa mielenkiintoista ja antoisaa toimintaa myös aikuisille, eikä aikaisempaa kokemusta partiosta tarvita. Aikuisille riittää hommia koloilloissa, ryhmätoiminnassa sekä retkillä, leireillä ja tapahtumissa. Jokaiselle on tehtävä ja paikka partiossa.

Partiolippukunta Nummen Eränkävijät on yhteislippukunta, joka kuuluu aluejärjestöön Hämeenlinnan alueen partiolaiset ry, Hämeen Partiopiiriin ja Suomen Partiolaisiin. Lippukunta on toiminnassaan sitoutunut partion arvoihin sekä Suomen Partiolaisten partio-ohjelman toteuttamiseen. Nummen Eränkävijät on syrjinnästä vapaa lippukunta, johon voi liittyä vakaumuksesta, kulttuuritaustasta tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Halu tulla mukaan toimintaan ja halu toimia erilaisten ihmisten kanssa sekä sitoutuminen partion arvoihin riittävät. 

Hämeen Partiopiiri on myöntänyt Nummen Eränkävijöille on Loistolippukunta-tunnuksen.

Partio on maailman suurin vapaaehtoista nuorisotyötä tekevä liike. Partion tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioiden. Partion tavoitteet ja päämäärät pyritään saavuttamaan monipuolisen tekemisen kautta. Kaiken ytimessä on yhdessä tekeminen.

Partio on edullinen harrastus

Partion jäsenmaksu Nummen Eränkävijöissä on noin 70 euroa vuodessa, jonka maksamalla lapsi tai nuori pääsee mukaan viikoittaiseen partiotoimintaan. Lisäksi retkistä ja leireistä peritään tapahtumakohtaiset erikseen ilmoitettavat kulumaksut. Perheet, joiden taloudellinen tilanne on heikko, voivat hakea hallitukselta vapautusta tai alennusta maksuihin. Lisäksi moniin leirimaksuihin ja muihin maksullisiin tapahtumiin on tarjolla erilaisia tukirahastoja, joista voi tarvittaessa hakea apua harrastuksen kustannuksiin. Kaikkia tarvittavia varusteita ei tarvitse hankkia itse, niitä saa myös lainaksi mm. lippukunnalta. Partio kuuluu kaikille!

Jos perheen taloudellisen tilanteen ja partioharrastuksen yhteensovittaminen askarruttaa, etsimme ratkaisun yhdessä. Ota yhteyttä: partioon@nuer.fi.

Opas partiolaisen kotiväelleKuva Henna Ylitolonen


Tule mukaan toimintaan

Etsitkö uutta harrastusta, uusia kokemuksia, uusia kavereita? Oletko aina halunnut kokea, mitä se partio on käytännössä? Partiokausi alkaa syyskuun alussa, mutta mukaan voit tulla milloin tahansa.

Tule mukaan Nummen Eränkävijöihin!


Briefly in English:

Scouting at Nummen Eränkävijät is a wonderful means of learning new things about nature, yourself, other people and your own living environment. Nummen Eränkävijät is the biggest local scouting group in Hämeenlinna city area providing scouting programme in all age sections. Scouting at Nummen Eränkävijät is all about doing things together: hiking, camping, practising first aid, making crafts and honing your woodcraft skills in the great outdoors.

Everyone is welcome to join Scouting at Nummen Eränkävijät.  Anyone who is 7 years of age or older is free to join us and there is no maximum age limit. The essence of Scouting is engaging in a diverse assortment of activities together with others and interacting with a wide variety of people. Where you come from is not important. All you need is a willingness to get involved. In addition to our own events, Scouts hold large-scale events and camps. They provide an amazing opportunity to meet your peers from all over Finland and the world.

Scouting is also an excellent hobby for adults, they can
- help in organizing camps and weekend trips to the wood
- help in leading groups or lead groups (normally once a week 1,5 hours)
- help with the support functions such as running the organization, cooking at the weekend trip, organizing activities for the leaders, participating in the community effort
- participate in big projects such as development projects or big camps

What do you get from scouting?
- possibility to do good
- possibility to support young people in their personal growth either working with them directly or indirectly by working in the support functions
- bunch of new friends and a community
- new experiences and wilderness skills
- support to work in their own role from peers, trainings and courses
- possibility for self-development in the long run

All children from the age of 7, youngsters or adults can join Nummen Eränkävijät. Even families with smaller children can join our Family Scouting group to get familiar with Scouting. Children and youngsters with need for special support can join our Special Supported Scouting group.

For further informations, contact us: partioon@nuer.fi