Nummen Eränkävijöiden Loisto-tunnus on uusittu!

Loisto on lippukuntien laatutyökalu ja siihen sisältyy Loistomestarin suorittama arviointi. Saimme paljon hyvää palautetta toimintamme laadusta ja muutamia tarkkanäköisiä kehittämiskohteita. Tästä meidän on hyvä jatkaa toiminnan kehittämistä yhä laadukkaammaksi kaikenikäisille partiolaisille.

Kiitos kaikille johtajille, lapsille, seurakunnan partiotyöntekijälle ja muille toiminnan mahdollistajille. Tehdään yhdessä hyvää partiota.

Partiolippukunta Nummen Eränkävijöissä partio on ystäviä, yhdessäoloa ja yhdessä tekemistä! 

Partio on maailman suurin vapaaehtoista nuorisotyötä tekevä liike. Partion tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioiden. Partion tavoitteet ja päämäärät pyritään saavuttamaan monipuolisen tekemisen kautta. Kaiken ytimessä on yhdessä tekeminen.

Nummen Eränkävijöissä partio on ystäviä ja yhdessäoloa. Jokainen partiolainen toimii ryhmässä kokien seikkailuja ja elämyksiä. Opitaan uusia taitoja itse tekemällä ja otetaan vastuuta. Partiossa voi tehdä uskomattoman siistejä juttuja!

Partiolippukunta Nummen Eränkävijät on yhteislippukunta, joka kuuluu Hämeen Partiopiirin ja Suomen Partiolaisiin. Lippukunta on toiminnassaan sitoutunut partion arvoihin sekä Suomen Partiolaisten partio-ohjelman toteuttamiseen. Käytännön toimintaan kuuluvat viikottaiset koloillat ikäkausittain sekä retket, leirit ja tapahtumat. Partiossa opitaan luonto- ja retkitaitoja, kädentaitoja, ryhmässä toimimista, luovuutta, toimeliaisuutta ja vastuun kantamista.

Nummen Eränkävijät toimii 6 kololla eri puolilla Kanta-Hämeenlinnaa: Loimalahdessa, Lintukodolla, Tammitiellä, Rantatiellä, Ahdinpolulla ja Vanajan kirkon seurakuntakodilla.

Hämeen Partiopiiri on myöntänyt Nummen Eränkävijöille on Loistolippukunta-tunnuksen.

Opas partiolaisen kotiväelle

Tule mukaan toimintaan

Etsitkö uutta harrastusta, uusia kokemuksia, uusia kavereita? Oletko aina halunnut kokea, mitä se partio on käytännössä? Partiokausi alkaa syyskuun alussa, mutta mukaan voit tulla milloin tahansa.

Partio tarjoaa mielenkiintoista ja antoisaa toimintaa myös aikuisille, eikä aikaisempaa kokemusta partiosta tarvita. Aikuisille riittää hommia koloilloissa, ryhmätoiminnassa sekä retkillä, leireillä ja tapahtumissa. Jokaiselle on tehtävä ja paikka partiossa.


Tule mukaan Nummen Eränkävijöihin!