TIEDOTE NUMMEN ERÄNKÄVIJÖIDEN JÄSENILLE JA HEIDÄN HUOLTAJILLEEN

Olen viime viikkoina joutunut vastaamaan useamman NuErin lapsen vanhemmille kysymykseen ”Mikä tämä Wanajan Ilves -lippukunta on?”

Muutama Nummen Eränkävijöiden johtaja on perustanut uudelleen Hämeenlinnassa vuosia sitten toimineen Wanajan Ilves-lippukunnan. Valitettavasti osalle Nummen Eränkävijöiden lapsista on annettu väärää informaatiota Wanajan Ilveksen toiminnan käynnistämisestä. Partiossa uuden lippukunnan toiminnan käynnistämisen perustana ei ole se, että jäsenet otetaan olemassa olevista toimivista lippukunnista. Lapset ja heidän huoltajansa päättävät aina itse, mihin lippukuntaan he haluavat kuulua. Ryhmän johtaja ei voi päättää lasten ja heidän huoltajiensa puolesta lippukunnan vaihdosta.

Nummen Eränkävijät on Hämeenlinnan alueen suurin lippukunta, ja aluejärjestön Hämeenlinnan alueen partiolaiset ja piirijärjestön Hämeen Partiopiiri jäsen. Olemme tietoisesti pyrkineet mahdollistamaan mahdollisimman monelle lapselle partioharrastuksen, ja järjestämme kaikkea partio-ohjelman mukaista toimintaa. Tavanomaisten ikäkausien lisäksi lippukunnassamme toimii sisupartio, perhepartio ja aikuispartio. Onneksi olemme saaneet riittävästi aikuisia lippukuntaan mukaan joko vetämään ryhmää säännöllisesti tai osallistumaan muuten yhteiseen toimintaan. On yhtä arvokasta olla mukana muonittamassa leirillä tai rakentamassa leiripaikkaamme kuin vetää viikkotoimintaa. Minä lippukunnanjohtajana en tunne kaikkia lippukuntamme lapsia, enkä pidä tätä lippukunnan toiminnan kannalta välttämättömänä. Kaikissa tapahtumissamme lasten mukana on kuitenkin aina aikuisia, jotka tuntevat heidät ja huolehtivat heistä.

Isossa lippukunnassa on väistämättä mukana toiminnassa paljon erilaisia ihmisiä ja mielipiteet saattavat mennä ristiin. Erilaiset mielipiteet ja ajatukset ovat myös rikkaus, joiden avulla teemme toiminnastamme yhä laadukkaampaa. Siksi lippukunta sai jälleen Loisto-tunnuksen tänä keväänä. Ulkopuoliset arvioijat näkevät asiat etäämmältä ja osaavat kokemuksensa perusteella löytää toiminnasta vahvuuksia ja kehittämiskohteita.

Nummen Eränkävijät toimii tällä hetkellä kuudella eri kololla Loimalahdesta Ruununmyllyyn ja Käikälään saakka. Toimintaansa käynnistelevä partiolippukunta Wanajan Ilves ei siten täytä mitään alueellista tyhjiötä kantakaupungin alueella. Toivotamme kuitenkin uuden lippukunnan tervetulleeksi. Toivottavasti tätä kautta yhä useampi uusi lapsi pääsee partioharrastuksen pariin.


Terveisin

Henna Ylitolonen
Partiolippukunta Nummen Eränkävijät
LippukunnanjohtajaNummen Eränkävijöiden Loisto-tunnus on uusittu!


Loisto on lippukuntien laatutyökalu ja siihen sisältyy Loistomestarin suorittama arviointi. Saimme paljon hyvää palautetta toimintamme laadusta ja muutamia tarkkanäköisiä kehittämiskohteita. Tästä meidän on hyvä jatkaa toiminnan kehittämistä yhä laadukkaammaksi kaikenikäisille partiolaisille.

Kiitos kaikille johtajille, lapsille, seurakunnan partiotyöntekijälle ja muille toiminnan mahdollistajille. Tehdään yhdessä hyvää partiota.Lippukunnan edustajat vastaanottivat Loisto-kunniakirjan Hämeen Partiopiirin johtajapäivillä Hämeenlinnassa 24.3.2018. Kunniakirjan luovutti aluepäällikkö Petri Louko.Partiolippukunta Nummen Eränkävijöissä partio on ystäviä, yhdessäoloa ja yhdessä tekemistä! 

Partio on maailman suurin vapaaehtoista nuorisotyötä tekevä liike. Partion tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioiden. Partion tavoitteet ja päämäärät pyritään saavuttamaan monipuolisen tekemisen kautta. Kaiken ytimessä on yhdessä tekeminen.

Nummen Eränkävijöissä partio on ystäviä ja yhdessäoloa. Jokainen partiolainen toimii ryhmässä kokien seikkailuja ja elämyksiä. Opitaan uusia taitoja itse tekemällä ja otetaan vastuuta. Partiossa voi tehdä uskomattoman siistejä juttuja!

Partiolippukunta Nummen Eränkävijät on yhteislippukunta, joka kuuluu Hämeen Partiopiirin ja Suomen Partiolaisiin. Lippukunta on toiminnassaan sitoutunut partion arvoihin sekä Suomen Partiolaisten partio-ohjelman toteuttamiseen. Käytännön toimintaan kuuluvat viikottaiset koloillat ikäkausittain sekä retket, leirit ja tapahtumat. Partiossa opitaan luonto- ja retkitaitoja, kädentaitoja, ryhmässä toimimista, luovuutta, toimeliaisuutta ja vastuun kantamista.

Nummen Eränkävijät toimii 6 kololla eri puolilla Kanta-Hämeenlinnaa: Loimalahdessa, Lintukodolla, Tammitiellä, Rantatiellä, Ahdinpolulla ja Vanajan kirkon seurakuntakodilla.

Hämeen Partiopiiri on myöntänyt Nummen Eränkävijöille on Loistolippukunta-tunnuksen.

Opas partiolaisen kotiväelle

Tule mukaan toimintaan

Etsitkö uutta harrastusta, uusia kokemuksia, uusia kavereita? Oletko aina halunnut kokea, mitä se partio on käytännössä? Partiokausi alkaa syyskuun alussa, mutta mukaan voit tulla milloin tahansa.

Partio tarjoaa mielenkiintoista ja antoisaa toimintaa myös aikuisille, eikä aikaisempaa kokemusta partiosta tarvita. Aikuisille riittää hommia koloilloissa, ryhmätoiminnassa sekä retkillä, leireillä ja tapahtumissa. Jokaiselle on tehtävä ja paikka partiossa.


Tule mukaan Nummen Eränkävijöihin!